Aktuelno

Oglasna tabla

JKP Komunalno preduzeće SapnaOpćinsko Vijeće Sapna je svojom odlukom broj: 01-02-601-3/14 od 28.04.2014. godine („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj: 3/14) osnovalo JKP “Sapna” d.o.o. Sapna, a Odlukom broj 02-02-699-3/15 od 08.04.2015. godine povjerilo mu obavljanje cjelokupne komunalne djelatnosti na cijeloj teritoriji općine Sapna

Više o preduzeću

08:00 - 16:00

Ponedjeljak - Petak

Žrtava genocida u Srebrenici bb

75411 Sapna

Najnovije vijesti

Pročitajte još vijesti