DVORANA

Sportska dvorana u Sapni je otvorena 2018. godine i nudi usluge za fizička i pravna lica, služi za sportske, kulturne i druge svrhe
Cjenovnik

Na osnovu člana 39. Statuta JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna („Sl. glasnik Općine Sapna“, br. 04/14), člana 6. Odluke o davanju na upravljanje i korištenje objekta sportske dvorane u Sapni od 16.08.2018. godine, Nadzorni odbor na prijedlog direktora preduzeća, dana 06.09.2018. godine donosi:

CJENOVNIK USLUGA ZA SPORTSKU DVORANU