O nama

Javno komunalno preduzeće „Sapna“ d.o.o. Sapna obavlja djelatnosti od posebnog javnog interesa, i to:

  • prikupljanje, transport i odlaganja komunalnog otpada na Regionalnoj deponiji;
  • snabdijevanje pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda;
  • održavanje čistoće;
  • čišćenje i održavanje javnih površina;
  • pijačne usluge
  • održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u zimskim uslovima u skladu sa Operativnim programom održavanja u zimskim uslovima na prostoru općine Sapna.
  • održavanje javne rasvjete;
  • održavanje sportske dvorane i fudbalskog igrališta,
  • obavljanje kafilerijskih poslova;

Preduzeće je organizovano po sektorima, službama i radnim jedinicama a sve u cilju što boljeg obavljanja djelatnosti i pružanja kvalitetnih usluga građanima.

Image

Javno Komunalno preduzeće Sapna

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Ul. Žrtava genocida u Srebrenici bb, 

75411 Sapna


035/597-999
kom.sapna@bih.net.ba

Indentifikacioni broj
4210147020006

PDV broj
210147020006

Transakcijski računi
1321402014460389 NLB Tuzlanska banka d.d.

Odvoz smeća

Održavanje puteva

Javna higijena

Vodo opskrba

Dvorana

Pijaca

Dokumenti

Relevantni dokumenti za rad i organizaciju Javnog komunalnog preduzeća Sapna

Mehanizacija

JKP “Sapna” d.o.o. Sapna je opremljeno sa slijedećim teretnim motornim vozilima i mehanizacijom:

 Kamion Volvo FEE 62R HH – autosmećar sa potisnom pločom RESOR PPF18 za prikupljanje otpada kapaciteta 7 tona, zapremine sanduka za smeće 18 m3, 2014. god.

Kamion Ford Transit, 2200 ccm3, 92 kW, 2016. god.

VW Caddy, 1,9 SDI, 1899 ccm3, 47 kW, 2002. god.

Lada Niva, 1,7, 2003. god.

Traktor Fiat DT 110/90, 81 kW, 1988. god.

Traktor Case IH 5130, 74 kW, 1993. god.

Traktor Landini 8880, 59 kW, 1997. god.