Stadion, javne površine, parking, pijaca...

Održavanje javnih površina i parking prostora, javne rasvjete i pijace
Vrsta komunalnih djelatnosti na održavanju javnih površina, odnosno javnog zelenila i saobraćajnih površina obuhvata:

  • Prva kategorija obuhvata radove na održavanju higijene u užem urbanom dijelu općine Sapna (ručno čišćenje metlom javnih površina, ulica, trgova, trotoara; pranje javnih asfaltnih površina, tj. ulica, trotoara i parkinga i ručno skupljanje otpadaka sa javnih asfaltnih površina i javnih zelenih površina).
  • Druga kategorija obuhvata radove na održavanju zelenih površina (proljetno i jesenje čišćenje travnjaka željeznim grabljama, sa utovarom i odvozom otpada na deponiju; obrezivanje rastućih živica, ukrasnog grmlja sa utovarom i odvozom otpada na deponiju; prihranjivanje zelenih površina vještaćkim đubrivom; mašinsko košenje trave, utovar i odvoz pokošene trave na deponiju; skupljanje otpada i lišća sa travnjaka, utovar i odvoženje na deponiju.
  • Treća kategorija obuhvata nabavku i sađenje ukrasnog cvijeća, obnavljanje ugaženih zelenih površina, nabavku čempresa i ostalog drveća.
  • Četvrta kategorija radova obuhvata popravljanje pješačkih staza, nabavku i zamjenu kolaca i lanaca za ograđivanje oko zelenih površina, nabavku i postavljanje betonskih žardinjera.
  • Održavanje stadiona
  • U zimskim uslovima razgrtanje snijega i posipanje solju asfaltnih površina u užem urbanom centru općine.

Karakteristika ovih poslova je da su raznorazni po vrstama, da se odvijaju na različitim mjestima i različitim vremenskim periodima (godišnjim dobima), a zajednička im je osobina da se ponavljaju svake godine.

Ove usluge se vrše po Programu za obavljanje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Sapna koji se usvaja svake godine, a koji je rađen po normativima za ovu djelatnost.