Zimsko održavanje puteva

 Donošenje Programa zimskog održavanja od posebnog je značaja za blagovremeno vršenje priprema cesta, punktova, posipnog materijala, sredstava rada i radne snage.

 Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva i sigurnog odvijanja saobraćaja u zimskim uslovima koji je određen posebnim propisima. Zimski uslovi nastupaju, kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno normalno odvijanje saobraćaja.

 Sve zahvate u vezi sa zimskom službom je potrebno napraviti pravovremeno. Na isti način treba pristupati preventivnom posipanju kolovoza, kao i posipanju i odstranjivanju snijega sa kolovoza, trotoara i drugih površina, a nakon završenog zimskog perioda čišćenju ulica, trotoara i drugih površina odstranjivanjem dopunske signalizacije, opreme i cestovnih sprava za zimsku službu te uređenju okoline kolovoza.

 Lokalna i nekategorisana cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno saobraćanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Image

Putni pravci i ulice

Kategorije i putni pravci
KATEGORIJA I
Vitinički put-Selimovići-Mahmutović-Kovačevići
Nezučki put-Nezuk-Spomen obilježje H. Mešić
Škola Sapna-Kobilići-Međeđa-Mramorovi
Raskrsnica Nezuk – Zaseok
Škola Vitinica – Krstac
Ukupna dužina:
19.400m
KATEGORIJA II
Škola Nezuk – Baljkovica
Vitinica (Džakić) – Brđaci – Hanđelići
Trafo stanica – Žuje Šarci
Vitinica (Han) – Gaj-Sapna
Goduš – Skakovica
Goduš – Plan
Međeđa – Grabovice
Vitinica (Han) – Ramići
Put Ramići – Marnići
Gornja Sapna (Grabovac) – Mahala
Centar – Kraljevići
Centar (stara pijaca) – Svrake
Put Nezuk – Vrla strana
Put Nezuk – Potkućina
Kobilići – Kosa
Međeđa – Dekići
Put Nezuk – izbjegličko naselje
Nezuk – Horkići
Ulica Muje Smajlovića – naselje Sinanovići (Kobilići)
Krstac (centar) – Ošćanak – Kovačevići
Selimovići (Ravnice) – Jusići (entitetska linija)
Luka – Žuje – Šarci (Džamija)
Ukupna dužina:
29.050m
KATEGORIJA III
Zaseok (mezarje) – Doljani
Zaseok (mezarje) – Brdo
Međeđa – Bešići
Međeđa – Durakovići
Kraljevići – put Jezero
Vitinica – Han – Greda
Rijeka Sapna – Kraljevići (Suplešće)
Ul. Dževada Beganovića Mahena
Ukupna dužina:
3.900m