Poslovi upravljanja vodom


Stalni poslovi koji se izvode u cilju urednog vodosnabdijevanja su:

- održavanje vodovodne mreže,
- pravovremeno intervenisanje kvalifikovanih radnika na saniranju kvarova,
- rekonstrukcija vodovodne mreže,
- izgradnja - proširenje vodovodne mreže,
- priključenje novih potrošača,
- zamjena vodomjera,
- tretman vode - hlorisanje,
- ostali radovi na vodovodima.

Image

Vodovodni i kanalizacioni sistem

U okviru sistema za vodosnabdijevanje na području općine Sapna, Javno komunalno preduzeće „Sapna“ d.o.o. Sapna, u sklopu upravljanja općinskim vodovodnim i kanalizacionim sistemom, koristi i održava:

- rezervoar Vitinica sa filterskim postrojenjem,
- rezervoar Sapna i Kraljevići, 
- rezervoar Kobilići, 
- rezervoar Međeđa, 
- rezervoar Nezuk, 
- rezervoar Zaseok, 
- rezervoar Goduš,
- rezervoar Hanđelići,
- primarna i sekundarna mreža kompletnog sistema vodosnabdijevanja, 
- tirolski vodozahvat „Orlovski potok“, 
- vodozahvat „Vrelo“ sa pumpnim postrojenjem, 
- vodozahvat „Kalilo“, 
- vodozahvat „Ploče“, 
- vodozahvat „PB1“ sa pumpnim postrojenjem,
- vodozahvat „Kapavica“ sa pumpnim postrojenjem, 
- vodozahvat „B1“ (bušeni bunar) Kovačevići,
- vodozahtvat “Spahićka” sa pumpnim postrojenjem, 
- ozrake, 
- rasteretne komore,
- muljni ispusti 
- kao i svi drugi manji objekti koji su sastavni dijelovi izgrađenog sistema vodosnabdijevanja. 

Cjenovnik