Obavijest za korisnike općinskog vodovoda u Godušu i Vitinici

Obavještavamo korisnike općinskog vodovoda Vitinica i Goduš, koji se snabdijevaju sa tirolskog vodozahvata Orlovski potoci u Majevici, da na osnovu rezultata posljednjih  fizičko hemijskih i mikrobioloških analiza uzoraka vode, koji su uzeti iz područnih škola Goduš i Vitinica od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, voda u ovim vodovodima ne zadovoljava uslove Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl. glasnik BiH: 40/10, 30/12 i 62/17).

Molimo korisnike da vodu prije upotrebe za piće prokuhaju u trajanju od 10 minuta.
O rezultatima ponovljenih analiza vode na ovim vodovodima korisnici će biti blagovremno obaviješteni.
 

Štampa   E-mail