Servisne informacije 09.06.2020. godine

- Vodosnabdijevanje na području općine Sapna je uredno.

- Sakupljanje i odvoz smeća iz Sapne, Goduša i Žuja/Šaraca.

- Pazarni dan na tržnici-pijaci Sapna.

- Aktivnosti u sportskoj dvorani na treninzima i rekreaciji.

- Košenje putnog pojasa u Vitinici (Džakić-Brđaci-Osnovna škola; Osnovna škola-Krstac).


Štampa   E-mail