Obavijest o isključenju dužnika

JKP „Sapna“ d.o.o Sapna obavještava korisnike koji nisu izmirili svoje dospjele obaveze za komunalne usluge ili nisu sklopili sporazum o odgođenom plaćanju sa ovim javnim preduzećem, da će radnici JKP „Sapna“ d.o.o Sapna vršiti isključenja sa vodovodne mreže.


JKP „Sapna“ d.o.o Sapna je u proteklih godinu dana više puta nesavjesnim i neodgovornim korisnicima slalo Opomene za izmirenje duga i mogućnost dogovora (sklapanja sporazuma).
Ovom prilikom, još jednom molimo sve one korisnike koji nisu izmirili svoja dugovanja za komunalne usluge, da to učine čim prije, a najkasnije do 29.12.2023. godine, ili da što prije dođu u prostorije JKP Sapna d.o.o., radi postizanja dogovora o načinu otplate dugovanja (sklapanja sporazuma), na obostrano zadovoljstvo.


Korisnici koji do 29.12.2023. godine ne izmire dospjela dugovanja ili ne zaključe sporazum o odgođenom plaćanju sa preduzećem, će biti isključeni sa vodovodne mreže dok ne izmire dugovanje, a sve u skladu sa članom 16. stav 4. Zakona o komunalnim djelatnostima TK-a.


Isključenja sa vodovodne mreže vršit će se počev od 03.01.2024. godine.


Štampa   E-mail